Dotacje na innowacje

Inwestujemy w Waszą przyszłość

Hurtownia Farmaceutyczna Farmed informuje, że w ramach działania 8.2: Wspieranie wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B osi priorytetowej 8 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008r. w sprawie udzielenia przez Polską Agencję Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Dz. U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.), przeprowadziła wdrożenie nowoczesnego systemu informatycznego usprawniającego jej działanie.

Nowy system informatyczny wprowadził bardzo wiele zmian do funkcjonowania firmy, powodując znaczne uproszczenie wielu etapów funkcjonowania firmy, a także znaczne odciążenie pracowników i w efekcie, przyczynił się do osiągania dodatkowych oszczędności na poziomie podstawowej działalności firmy. Wyeliminowanie części dokumentów drukowanych do tej pory w tradycyjny sposób i zastąpienie ich wersją elektroniczną, pozyskiwanie nowych klientów za pomocą platformy Elektronicznej Wymiany Danych, oraz zautomatyzowanie procesów wystawiania indywidualnych dokumentów finansowo-księgowych – to tylko kilka przykładów korzyści osiąganych dzięki temu wdrożeniu.

Osoba udzielająca dodatkowych informacji: Paweł Kałuża, tel. 566550984, pkaluza@farmed.com.pl

Więcej informacji na temat Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego znajdą Państwo na stronach: www.poig.gov.pl, www.mir.gov.pl, www.parp.gov.pl, www.tarr.org.pl, www.europa.eu

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka